Jestem absolwentką kierunku Architektura Krajobrazu - Studiów Międzywydziałowych. Ukończyłam studia inżynierskie. Obecnie jestem na piątym roku studiów magisterskich. Staram się cały czas poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności. Moje zainteresowania są silnie związane z moim zawodem, ale zdecydowanie się do niego nie ograniczają. Stale pozostaję otwarta na nowe pomysły i wyzwania.

WYKSZTAŁCENIE

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia,
Kierunek Architektura Krajobrazu,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.


DOŚWIADCZENIE I PRAKTYKIARCHITEKT KRAJOBRAZU

Architekt krajobrazu zajmuje się tworzeniem, na zlecenie zamawiającego, obiektów architektury krajobrazu. Architektura krajobrazu natomiast to specjalizacja projektowa i naukowa w ramach architektury i urbanistyki, która zajmuje się tworzeniem teoretycznych i praktycznych podstaw oraz metod kształtowania krajobrazu. Zawód architekta krajobrazu, mimo że dość młody, zwłaszcza w Polsce, ma bogatą tradycję. Już bowiem w XIX wieku funkcjonowały pojęcia: architekta ogrodów, inżyniera krajobrazu, projektanta krajobrazu, artysty lasu, architekta wsi. W XX wieku na skutek dynamicznego rozwoju miast, zwiększenia natężenia ruchu drogowego, konieczności ochrony cennych krajobrazów i zwiększonego zapotrzebowania na miejsca wypoczynku w istotny sposób wzrosło znaczenie rozważnego planowania oraz kształtowania otoczenia siedzib ludzkich. W Polsce zawód architekta krajobrazu oficjalnie został utworzony w 1995 roku Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Rozporządzenie 1995). Natomiast samodzielny kierunek studiów istnieje dopiero od 1998 roku.

annajastrzebska.pl